Srnčia zver - zaujímavosti

Vedeli ste, že zvuk, ktorý vydáva srnčia zver nie je brechot ale bekot