Poľovnícky zvyk - zaujímavosti

Vedeli ste, že poľovníckym zvykom je pripíjať si ľavou rukou