Orol - zaujímavosti, korysť

Vedeli ste, že orol dokáže uloviť korisť o hmotnosti až 7 kg