VÝZVA PREZIDENTA SPK: LOVTE DIVIAKY!

VÝZVA PREZIDENTA SPK: LOVTE DIVIAKY!

Vážení poľovnícki hospodári, vážené poľovníčky a poľovníci, v pripravenej výzve sa vám prihovorí prezident SPK Ing. Tibor Lebocký, PhD., ktorý vás prosí o to, aby ste zodpovedne znižovali stavy diviačej zveri, aj vzhľadom na rýchly postup afrického moru ošípaných. Pán prezident sa vo svojej výzve tiež vyjadrí k: 
- vydanému súhlasu ÚVZ SR organizovať spoločné poľovačky a skúšky PUP, 
- nesúhlasu mnohých starších poľovníkov so zvýšeným lovom diviakov či diviačic, 
- tomu, že lovom rozhodne nezlikvidujeme diviačiu zver,
- prečo je nutné znížiť denzitu diviačej zveri pod 0,5 diviaka na 100 ha, 
- zakázaným doplnkom zbrane a blížiacej sa novele zákona o zbraniach a strelive 
- a ďalším...

Pozrite si túto výzvu a hlavne šírte ju ďalej! Zodpovednosť poľovníkov je v tomto smere veľmi veľká. 
Do pokračujúcej poľovníckej sezóny vám prajeme Lovu Zdar!

 

Zdroj: https://polovnickakomora.sk/sk/amo/videa/2471-vyzva-prezidenta-spk-lovte-diviaky.html