Vedci k premnoženej zveri: Diviaky a poľovníci. Kto z koho?

Vedci z Lesníckej a drevárskej fakulty Mendelovej univerzity v Brne skúmajú faktory, ovplyvňujúce možnosti stabilizácie početnosti diviačej zveri a hľadajú východiská zo súčasného nevyhovujúceho stavu. Sdružení vlastníků soukromých a obecních lesů v Českej republike (SVOL) považuje situáciu ohľadne premnoženej zveri za alarmujúcu. Na svojej stránke publikuje závery odborníkov z Mendelovej univerzity v Brne.  

 

Početné stavy diviakov v krajine v posledných desaťročiach významne narástli. Na veľa miestach je dnes ich populačná hustota viac ako jeden jedinec na km2 a trvalo rastie. V takom množstve sa z nich stáva kľúčový druh, ktorý významne ovplyvňuje ekonomiku hospodárenia, na cestách spôsobuje dopravné nehody, poškodzuje pozemky v blízkosti ľudských sídiel a negatívne ovplyvňuje diverzitu rastlinných aj živočíšnych společenstev. Snahy o redukciu aktuálnej početnosti diviakov však často narážajú na to, že podmienky dnešnej krajiny sú pre tento druh vhodné a nijako nelimitujú populačný rast. Diviaky ťažia najmä zo schopnosti živiť sa širokým spektrom potravy a zabezpečiť si celoročne kvalitnú výživu. V ČR môžu populácie diviakov viacmenej počas celého vegetačného obdobia prosperovať na poľnohospodárskych plodinách, na jeseň nachádzajú v lesoch dostatok žaluďov a bukvíc a v zime im výživu významne zlepšuje doplnkové prikrmovanie a vnadenie.

K tomu sa pridáva aj tolerancia ich existencie zo strany poľnohospodárov a nepriaznivé podmienky pre lov v čase vegetácie, kedy sa úspešne schovávajú v lánoch poľnohospodárskych plodín. Dôsledkom týchto faktorov je nepomer medzi vysokou reprodukčnou schopnosť a obmedzenou kapacitou užívateľov poľovných revírov diviakov redukovať. Reprodukčný potenciál populácií diviakov je vysoký. Približne 95% všetkých samíc je v ruji (od novembra do jari) oplodnené a priemerný prírastok dosahuje päť diviačat na jednu samicu, alebo tri diviačatá na jedného jedinca, ktorý prežil zimu.

"V našej súčasnej krajine je reprodukcia diviakov vysoká a spoliehanie sa na prirodzenú reguláciu nie je možné, pretože skôr než by sa uplatnili napr. Infekčné choroby spojené s vysokou početnosťou, dochádzalo by k obrovským škodám v poľnohospodárstve a ďalším problémom. Preto je nutné ich počty regulovať umelo. Pre reguláciu možno v našich podmienkach účinne využívať len lov odstrelom zabezpečovaný poľovníkmi, "uvádza sa v záveroch odborníkov z Mendelovej univerzity v Brne.

 

Zdroj: 
www.svol.cz , polovnickakomora.sk