Proti zákazu poľovníctva, rybárstva a lesníctva na 10% rozlohy EÚ hlasovali všetky členské krajiny EÚ

Európska komisia (EK) vypracovala už druhý návrh, podľa ktorého by sa na 10% územia EÚ mal zakázať ako výkon práva poľovníctva, tak rybolov či lesníctvo. Rybárčenie a poľovníctvo boli v rámci návrhu zaradené do úrovne deštruktívnych a nezvratných činností, akou je napríklad ťažba nerastných surovín. Na rokovaní výboru expertov EK NADEG 17. 2. 2021 všetky členské štáty jednomyseľne odsúdili návrh EK ako neakceptovateľný. Návrh sme si po jeho zverejnení preštudovali a ešte v minulom roku sme listom požiadali o pomoc zástupcu v expertnom výbore EK NADEG z Ministerstva životného prostredia SR. Naša žiadosť obsahovala dôvody a dôkazy, že návrh EK je demonštráciu nepochopenia trvalo udržateľného obhospodarovania populácií zveri a prínosu poľovníctva v rozvoji vidieka. Môžeme povedať, že naša snaha priniesla ovocie a zdravý rozum, neakceptovaním predloženého materiálu, zvíťazil.

Sme hrdí na to, že poľovníctvo, tak isto ako rybárstvo a lesníctvo, patrí k ekologicky udržateľným aktivitám. Preto sa o režime týchto činností má rozhodovať v danej krajine, na danom území podľa konkrétnych miestnych podmienok, nie paušálnym percentom stanoveným na úrovni EÚ.

Šéf odboru ochrany prírody EK DG ENVI Nicola Notaro tak nenašiel živnú pôdu pre svoje extrémne návrhy na 10 % zákaz výkonu práva poľovníctva, rybárstva či lesníctva. Tento úradník sa, okrem iného, už pred rokom neslávne preslávil škandálom, keď sa preukázateľne nechal úkolovať od lobistov z Birdlife. Notaro si od Birdlife nechal napísať úradné dokumenty na zákaz olova "na mieru". Všetko sa prevalilo po tom, čo zabudol vo vlastnostiach úradného dokumentu vymazať stopy po lobistoch z Birdlife. Oficiálny dokument Wordu na serveri EK totiž zobrazoval pri rozkliknutí usvedčujúci údaj "Author, Company: Birdlife International; Last saved by Notaro Nicola“. Autorom návrhu zákazu olova je spoločnosť Birdlife a šéf odboru ochrany prírody len naposledy nahral dokument vopred pripravený od globálnej neziskovky Birdlife.

Dokonca aj Európsky ombudsman zaujal stanovisko, že EK vo veci procesu zákazu olova pochybila, a že sa správala "nevhodne"! Podľa zasvätených znalcov EÚ sa stáva len veľmi zriedka, že by ombudsman EÚ kritizoval EK. Celé rozhodnutie ombudsmana EÚ nájdete tu: www.ombudsman.europa.eu/es/decision/en/136305.

Ďakujeme zástupkyni Slovenskej republiky v EK NADEG za hlasovanie proti tomuto nezmyselnému zákazu. Žijeme v krajine, ktorú sme dostali do rúk od našich predkov. Vďaka tomuto dedičstvu môžeme mať zabezpečenú slobodu. Ako však vidíme, o túto slobodu musíme každodenne bojovať za našich členov, poľovníkov i priateľov prírody.

 

Zdroj: https://polovnickakomora.sk/sk/spk-aktualne/spravy-a-informacie/medialne-vystupy-spk/tlacove-spravy/2238-proti-zakazu-polovnictva-rybarstva-a-lesnictva-na-10-rozlohy-eu-hlasovali-vsetky-clenske-krajiny-eu.html

style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-1365308329023944"
data-ad-slot="4793031415">