Pre mor ošípaných zakázali verejnosti vstup do oblastí neďaleko Košíc

Nákazu potvrdili na maďarskej strane hranice.

KOŠICE. Obce Milhosť, Kechnec, Seňa, Gyňov a Trstené pri Hornáde, ktoré sa nachádzajú južne od Košíc, vyhlásili zákaz vstupu verejnosti do poľovných revírov v ich okolí.

Informácie o zákaze, ktorý je v platnosti od deviatej hodiny v utorok, zverejnili tieto obce na svojich webových stránkach.

Mor je už na hranici

V dokumentoch odôvodňujú zákaz tým, že ich extravilán sa nachádza v blízkosti hranice s Maďarskou republikou, kde bol výskyt afrického moru ošípaných (AMO) potvrdený u voľne žijúcej diviačej zveri.

Podľa našich informácií sa našli uhynuté kusy s potvrdenou chorobou aj v tesnej blízkosti hranice na jej maďarskej strane.

„Keďže sa diviačia zver združuje v poraste poľnohospodárskych kultúr a má možný priamy kontakt s infikovanou diviačou zverou v Maďarskej republike, existuje dôvodná obava, že ľudskou činnosťou v predmetných lokalitách pohraničného poľovného revíru dôjde pri osobnom kontakte s diviačou zverou k nežiaducej migrácii z pohraničnej oblasti a tým aj možné zavlečenie AMO do okresu Košice-okolie,“ uvádza materiál.

Za nerešpektovanie hrozia sankcie do 3 000 eur

Keďže v dotknutom území sa nachádza rieka Hornád, jazerá ale i cyklotrasy, zákaz obmedzí hlavne rybárov, cyklistov, turistov, ale i majiteľov psov, ktorí ich brávali na vychádzky mimo obce.

Dediny tiež upozorňujú, že za porušenie zákazu môže uložiť okresný úrad pokutu od 30 do 3 000 eur.

„Uvedený zákaz sa nevzťahuje na štátne orgány, orgány obce, záchranné zložky, vlastníka pozemkov a ich užívateľa, správcu vodných tokov, vodnú stráž, rybársku stráž, lesnú stráž, stráž prírody a fyzické osoby, ktoré majú oprávnenie stráže pri výkone ich činností.“

Zdroj: https://kosice.korzar.sme.sk/c/22199492/pre-mor-osipanych-zakazali-verejnosti-vstup-do-oblasti-nedaleko-kosic.html