Poľovníci vybudovali oddychovú zónu s informačnou tabuľou

V Malej Fatre od Martina, cez obec Bystrička až do obce Valča vedie cyklotrasa, ktorá je využívaná nielen na cyklistiku ale aj ako príjemná niekoľko kilometrová prechádzka počas celého roku. Prechádza štyrmi poľovnými revírmi. V spolupráci niektorými priateľmi a nadšencami pre dobrú vec sme už dávnejšie vybudovali malú oddychovú zónu. Potom v spolupráci s obcou Bystrička umiestnili informačnú tabuľu. Pravidelne tam prispievam novými informáciami, či už o aktuálnych témach alebo niečo z histórie poľovníctva.

 

 

Zdroj: https://polovnickakomora.sk/sk/spk-aktualne/spravy-a-informacie/zo-zivota-polovnikov/2449-polovnici-vybudovali-oddychovu-zonu-s-informacnou-tabulou.html