Plnenie plánu lovu diviačej zveri 2021/2022

Podľa hlásení z Okresných úradov bolo v marci novej poľovníckej sezóny 2021/2022 ulovených 986 kusov diviačej zveri. Alarmujúca je ale výška úhynu, ktorá dosiahla 698 ks!

 

Zdroj: https://polovnickakomora.sk/sk/2314-plnenie-planu-lovu-diviacej-zveri-2021-2022.html