Plnenie plánu lovu diviačej zveri 2021/2022

Podľa hlásení z Okresných úradov bolo za osem mesiacov poľovníckej sezóny 2021/2022 ulovených 52 573 kusov diviačej zveri. Od 1.4.2021 mali poľovníci výnimku zo zákazu vychádzania i cestovania mimo okres, čo sa jednoznačne osvedčilo a potvrdilo ako jeden z problémov, ktorý dopomohol k tomu, že lov v mesiaci marec bol nedostačujúci.


október 2021/2022

september 2021/2022


august  2021/2022


júl  2021/2022


 jún 2021/2022

 

Zdroj: https://polovnickakomora.sk/sk/2314-plnenie-planu-lovu-diviacej-zveri-2021-2022.html