Plnenie plánu lovu diviačej zveri 2021/2022

MP logo

Podľa hlásení z Okresných úradov bolo za dva mesiace novej poľovníckej sezóny 2021/2022 ulovených 3 649 kusov diviačej zveri. Alarmujúca je ale výška úhynu, ktorá dosiahla 1416 ks! Od 1.4.2021 mali poľovníci výnimku zo zákazu vychádzania i cestovania mimo okres, čo sa jednoznačne osvedčilo a potvrdilo ako jeden z problémov, ktorý dopomohol k tomu, že lov v mesiaci marec bol nedostačujúci.

 

 

Zdroj: https://polovnickakomora.sk/sk/2314-plnenie-planu-lovu-diviacej-zveri-2021-2022.html