Plnenie plánu lovu diviačej zveri 2020/2021

Podľa hlásení z okresných úradov bolo na Slovensku v poľovníckej sezóne 2020/2021 ulovených k 30.4.2020 6 055 diviakovTohoročný úbytok za dva mesiace sezóny je tak oproti minulému roku vyšší o 2 385 ks!

 

Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2020/2021 so stavom k 30.04.2020

 

Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2020/2021 so stavom k 31.03.2020

 

Zdroj: https://polovnickakomora.sk/sk/1946-plnenie-planu-lovu-diviacej-zveri-2020-2021-2.html