Národný kontrolný program pre AMO v diviačej populácii pre rok 2020

 Národný kontrolný program (NKP) pre africký mor ošípaných v diviačej populácii na Slovensku v roku 2020, ktorý schválila a podpísala v marci roku 2020 ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Ing. Gabriela Matečná, po predložení hlavným veterinárnym lekárom Slovenskej republiky a zároveň ústredným riaditeľom Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky prof. MVDr. Jozefom Bírešom, DrSc.

UPOZORŇUJEME NA ZMENU !!!
Množstvo jadrového krmiva prítomného na vnadisku už nie je 5 kg!
 - celoročný lov diviačej zveri na vnadiskách, ak lov nebol dočasne zakázaný. V poľovnom revíri môže byť zriadené najviac jedno vnadisko na 300 aj začatých ha poľovnej plochy. Na vnadisku - max 30 kg krmiva počas 1 mesiaca a to len za účelom lovu.

 

 

Prílohy

Národný kontrolný program pre AMO v diviačej populácii, 2020

Infoleták ŠVPS SR - AMO

Úloha poľovníkov v boji proti AMO

Biologické zásady manipulácie s diviakmi

 

 

Zdroj: https://polovnickakomora.sk/sk/amo/nariadenia/svps-sr/1938-narodny-kontrolny-program-pre-amo-v-diviacej-populacii-pre-rok-2020.html