Mimoriadne povolenie lovu raticovej zveri v jednotlivých okresoch 2019

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 72 písm. m) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na zákalde žiadostí jednotlivých okresných úradov, obvodných poľovníckych komôr, poľnohospodárskych družstiev, poľovníckych spoločností a spolkov, poľovníckych združení a podielnickych spolkov,

vydáva mimoriadne povolenie lovu zveri, podľa § 56 ods. 3 zákona o poľovníctve, čím povoľuje mimoriadny lov určitých druhov samičej raticovej zveri, predovšetkým jelenej, danielej a muflonej zveri, a to z dôvodu ochrany majetku a minimalizácie škôd na poľnohodpodárskych a lesných pozemkoch.

Mimoriadne povolenia sú vydávané jednotlivo od určitého dátumu pre okresy resp. poľovnícke združenia, spolky, či spoločnosti, ktoré požiadali oficiálnou žiadosťou MPRV SR o mimoriadny odlov.

Mimoriadne povolenia sú vydané pre okresy (podľa prílohy): Lučenec, Poltár, Kežmarok, Krupina, Považská Bystrica, Púchov, Rožňava, Košice-okolie, Veľký Krtíš, Zvolen.

Mimoriadne povolenia sú vydané pre poľovné revíry (podľa prílohy) POLOV - SME Nové Zámky, Zemné, Zemné - Gúg, Bažantnica Palárikovo, Palárikovo, Samostatná bažantnica Palárikovo, Andovce a Poľovnícke združenie Zálomok, Poľovnícku spoločnosť Gajon a Poľovnú oblasť J XXVIII Tribeč.

Mimoriadne povolenia sú vydané pre poľovné revíry v pôsobnosti OÚ, odboru pozemkového a lesného v okresoch (podľa prílohy): Pezinok, Malacky, Senica, Trnava, Komárno, Levice, Nové Zámky, Piešťany, Rimavská Sobota, Šaľa, Žiar nad Hronom.

Mimoriadne povolenie - Lučenec, Poltár​  
Mimoriadne povolenie - Kežmarok
Mimoriadne povolenie - OU PK, TT, SE, MA
Mimoriadne povolenie - vybrané PR okresu NZ
Mimoriadne povolenie - Obecné lesy Dobrá Niva
Mimoriadne povolenie - Zvolen
Mimoriadne povolenie - OU Komárno
Mimoriadne povolenie - OU Nové Zámky
Mimoriadne povolenie - OU Šaľa
Mimoriadne povolenie - OU Žiar nad Hronom
Mimoriadne povolenie - OU Rimavská Sobota
Mimoriadne povolenie - OU Levice
Mimoriadne povolenie - Veľký Krtíš
Mimoriadne povolenie - Krupina
Mimoriadne povolenie - PO J XXVIII Tribeč
Mimoriadne povolenie - PZ Zálomok
Mimoriadne povolenie - PS Gajon
Mimoriadne povolenie - OU Piešťany
Mimoriadne povolenie - Rožňava, Košice-okolie

-

Zdroj: https://polovnickakomora.sk/sk/1683-mimoriadne-povolenie-lovu-raticovej-zveri-v-jednotlivych-okresoch-2019.html?fbclid=IwAR2z83Zd9sf84WkhsRFXjXXIyKMOuyTukhBmmI_H18Vj_uOIJ63dy3Bap7I