Mimoriadne povolenie lovu niektorých druhov raticovej zveri 2022

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 72 písm. m) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa § 56 ods. 3 zákona o poľovníctve povoľuje

mimoriadny lov na území Slovenskej republiky

u týchto druhov zveri:

jeleň lesný
- jelienča v termíne od 1.3.2022 do 31.3.2022,
- jednoročná jelenica v termíne od 1.4.2022 do 31.7.2022 vrátane,
- jeleň I. veková trieda - jednoročný v termíne od 1.4.2022 do 31.7.2022 vrátane,

daniel škvrnitý 
- danielča v termíne od 1.3.2022 do 31.3.2022,
- jednoročná danielica v termíne od 1.4.2022 do 31.7.2022 vrátane,
- daniel I. veková trieda - jednoročný v termíne od 1.4.2022 do 31.8.2022 vrátane,

muflón lesný
- muflonča v termíne od 1.3.2022 do 31.7.2022,
- jednoročná muflon v termíne od 1.4.2022 do 31.7.2022 vrátane,
- muflon I. veková trieda - jednoročný v termíne od 1.3.2022 do 31.7.2022 vrátane,

Povolenie sa nevzťahuje na územie vojenských obvodov, v ktorých lov povoľuje Ministerstvo obrany SR. 
Celé MPL a odôvodnenie nájdete v prílohe.

Príloha:
Mimoriadne povolenie lovu raticovej zveri SR - jar 2022

 

 

Zdroj: https://polovnickakomora.sk/sk/2552-mpl-2022.html

style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-1365308329023944"
data-ad-slot="4793031415">