Informácie k novele zákona o zbraniach a strelive

Dňa 26.01.2021 sa SPK zúčastnila rozporového konania k novele zákona o strelných zbraniach a strelive na Ministerstve vnútra SR. Rozporovému konaniu predchádzalo niekoľko odborných stretnutí a touto cestou ďakujú za odbornú a korektnú spoluprácu Prezídiu Policajného zboru SR a Ministerstvu vnútra SR.

Výsledkom rozporového konania sú o.i aj zmeny voči pôvodnému návrhu, napríklad o dĺžke trvania platnosti zbrojného preukazu, ktorá ostáva 10 rokov, možnosti použitia zbrane pri pietnych aktoch a vypustenie zo zakázaných doplnkov zbrane pomôcky, ktoré následne v prípade naliehavej potreby (hrozba afrického moru ošípaných) môže povoliť MPRV SR prípadne hlavný veterinárny lekár. 

Pri rokovaniach sa dohodli aj na vzájomnej podpore a spolupráci pri prepojení elektronických systémov v prospech dodržania legislatívnych lehôt a evidencií, ktoré budú prospešné pre držiteľov zbraní.

Pevne veríme, že v následnom legislatívnom procese a hlavne v Národnej rade SR sa návrh nezmení v neprospech poľovníkov, alebo držiteľov zbrojných preukazov.

 

Zdroj: https://polovnickakomora.sk/sk/spk-aktualne/spravy-a-informacie/2220-informacie-k-novele-zakona-o-zbraniach-a-strelive.html