INFO: Platnosť certifikátu prvotného vyšetrenia ulovenej zveri

Štátna veterinárna a potravinová správa SR informovala Slovenskú poľovnícku komoru, že z dôvodu aktuálnej situácii s COVID 19 v Slovenskej republike, pozastavila vykonávanie školení a preškolení poľovníkov na získanie certifikátu o spôsobilosti prvotného vyšetrenia voľne žijúcej zveri na mieste.

Z dôvodu nemožnosti organizácie školení a preškolení Vás chce ŠVPS SR informovať, že všetky už vydané certifikáty, ktorým skončila platnosť v roku 2020 a v roku 2021 ostávajú v platnosti. Všetky tieto osoby budú naďalej vedené v centrálnej evidencii vyškolených osôb vedenej ŠVPS SR. Tieto osoby budú môcť svoju činnosť vykonávať prvotného vyšetrenia ulovenej zveri na mieste, až do doby, kedy bude možné vykonať ich preškolenie.

 

 

 

Zdroj: https://polovnickakomora.sk/sk/2234-info-platnost-certifikatu-prvotneho-vysetrenia-ulovenej-zveri.html