Čistejšie životné prostredie a zdravá zver

Bratislava, 28. júna 2019 – „Čistá príroda = čistý revír“, tak znela výzva pre užívateľov poľovných revírov, do ktorej sa v období od 26. apríla do 10. mája 2019 zapojilo 39 poľovníckych zdužení a spoločností. Takmer 1600 poľovníkom a dobrovoľníkom sa podarilo vyzbierať viac ako 250 ton odpadu z našej prírody. Poľovníctvo poskytuje svojmu okoliu široké spektrum verejnoprospešných funkcií, ktoré v tichosti a bez propagácie vykonávajú každodenne. Práve lov je často na poslednom mieste, až po ochrane zveri a starostlivosti o životné prostredie.

„Poľovníctvo je činnosťou vo verejnom záujme a je súčasťou tvorby a ochrany životného prostredia. V dnešnej dobe zabezpečuje plnenie mnohých úloh v našom okolí. Poľovníci už historicky vykonávajú množstvo verejnoprospešných činností, vďaka ktorým pomáhajú fungovaniu života mimo zastavaného územia. Vďaka svojim činnostiam, ktoré sú chvályhodné, dokážu udržiavať pozitívny obraz o slovenskom poľovníctve  a jeho nezastupiteľnej úlohe v krajine, najmä na vidieku. Pre jeho zachovanie a vytvorenie pozitívneho obrazu vo väčších mestách bude však do budúcna nevyhnutná aj jeho propagácia,“ uviedla Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Výzvu „Čistá príroda = čistý revír“ s cieľom vyčistenia prírody iniciovala Komisia pre poľovníctvo a životné prostredie Slovenskej poľovníckej komory. Táto aktivita je len drobnou ukážkou toho, čo je prirodzenou a dennou súčasťou uvedomelého poľovníctva. Poľovníci tak ukázali, koľko príkladnej práce vykonávajú v prírode pre pomoc životnému prostrediu, pre voľné žijúcu zver, ale aj pre všetkých občanov a návštevníkov prírody. Výzva nadväzuje na každoročné činnosti, ktoré poľovníci vo svojom okolí pravidelne vykonávajú, no doteraz ich takto spoločne neprezentovali. Okrem vyzbieraného odpadu počas trvania výzvy takéto aktivity vykonávajú mnohé poľovnícke združenia a spoločnosti počas celého roka, často však o nich nepočuť. Poľovníci sa totiž v prvom rade o zver starajú, chránia ju a rovnako sa starajú o životné prostredie, kde zver žije a lov je častokrát na poslednom mieste. Vďaka týmto činnostiam poskytujú lepšie životné podmienky pre všetky voľno žijúce živočíchy a krajšie prostredie pre ľudí.

Čistenie prírody, ochrana zveri, vytváranie vetrolamov, alejí, vysádzanie stromčekov,  ochrana zveri počas poľnohospodárskych prác a jej vyháňanie z polí pred kosbou, prikrmovanie zveri v čase núdze, pomoc zveri v nepriaznivých podmienkach či náročných vplyvoch počasia, to je len malá časť verejnoprospešných funkcií, ktoré poľovníci vytvárajú pre svoje okolie. Pozitívnym a veľmi aktuálnym príkladom dnešných dní je aj vytváranie zdrojov pitnej vody pre zver a voľne žijúce živočíchy. Poľovníci v letných mesiacoch nosia zveri tisícky litrov vody, niekedy vďaka technike, inokedy na vlastných pleciach. Tieto aktivity sú dôkazom, že poľovníctvo nie je prežitok, ale práve naopak, je a bude nevyhnutnou súčasťou tvorby krajiny.

Zdroj: http://mpsr.sk/index.php?navID=1&navID2=1&sID=37&id=14454