Buďte v lese opatrní

Slovenská poľovnícka komora apeluje na návštevníkov prírody, aby boli opatrní pri rekreácii a pohybe v lese, nakoľko sme dňa 3. marca 2022 zaznamenali informáciu o ďalšej nešťastnej udalosti, a to napadnutí človeka medveďom neďaleko obce Tužina (okr. Prievidza).

Medveď napadol profesionálneho lesníka počas plnenia si služobných povinností v lese,  spôsobil mu ťažké poranenia končatín a hlavy. Medvede si v tomto období hľadajú ľahko dostupné zdroje potravy, ktorými môže byť napr. uhynutá zver alebo odpadky. Pri bránení svojej koristi môžu byť medvede nebezpečné, medvedice majú v brlohoch mláďatá, ktoré si starostlivo chránia.

Zároveň upozorňujeme, že v tomto období sa rodia aj mláďatá diviakov, ktoré ich matky taktiež starostlivo chránia a môžu tak pri vyrušení spôsobovať hraničné situácie.

Aj preto Vám odporúčame:

  • majte psa na vôdzke (útok na voľne pobehajúceho psa sa môže zmeniť na útok na vás),
  • vyhýbajte sa neprehľadným miestam v lese (využívajte značkované chodníky),
  • dajte o sebe vedieť (polohlasne sa rozprávajte, zvonček na odeve),
  • a buďte tolerantní k obyvateľom lesa!

Príloha: 

Tlačová správa - Buďte v lese opatrní

 

Zdroj: https://polovnickakomora.sk/sk/spk-aktualne/spravy-a-informacie/medialne-vystupy-spk/tlacove-spravy/2559-tlacova-sprava-budte-v-lese-opatrni.html