Mimoriadne povolenie lovu raticovej zveri - zima 2024

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako príslušný orgán štátnej správy na úseku poľovníctva § 72 písm. m) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa § 56 ods. 3 zákona o poľovníctve

povoľuje mimoriadny lov v čase ochrany u týchto druhov zveri:

 

jeleň lesný

  • jeleň I. a II. veková trieda v termíine od 16.1.2024 do 29.2.2024 vrátane,
  • jelienča v termíne od 16.1.2024 do 31.3.2024 vrátane,

daniel škvrnitý

  • daniel všetky vekové triedy v termíne od 16.1.2024 do 29.2.2024 vrátane,
  • danielča v termíne od 1.1.2024 do 31.3.2024 vrátane,

muflón lesný

  • muflón všetky vekové triedy od 16.1.2024 do 31.3.2024 vrátane,
  • muflonča v termíne od 1.1.2024 do 31.3.2024 vrátane,

na území Slovenskej republiky.

Ministerstvo povoľuje mimoriadny lov uvedených druhov raticovej zveri v čase ochrany z dôvodu ochrany majetku, s cieľom predísť neúmerným škodám spôsobených zverou na lesných porastoch a poľnohospodárskych kultúrach.

Zvyšok podrobností nájdete v prílohe v liste.

Príloha: Mimoriadne povolenie lovu raticovej zveri SR - zima/jar 2024

 

Zdroj: https://polovnickakomora.sk/sk/spk-aktualne/spravy-a-informacie/3374-mimoriadne-povolenie-lovu-raticovej-zveri-zima-2024.html