V ČR budú vyplácať náhrady

Dátum zverejnenia: Ne, 04/22/2018 - 14:22

Finančné náhrady budú za nevyužité antiparazitiká pre raticovú zver.

Štátna veterinárna správa ČR ukončila 9. Apríla 2018 mimoriadne veterinárne optrenie zakazujúce používať antiparazitálne prípravky u raticovej zveri. Užívatelia PR, ktorí zakúpili prípravky, ale nemohli ich pre toto opatrenie použiť, môžu požiadať Ministerstvo o náhradu vynaložených nákladov. Dôvodom, prečo takéto nariedenie vydali bola skutočnosť, že v revíroch, kde sa prípravky mali použiť, je na niekoľko týždňov znemožnená konzumácia diviny.  

Požiadavku zákazu antiparazitálnej liečby vzniesla v polovici januára Českomoravká myslivecká jednota. Okrem potvrdenia príslušnej krajskej veterinárnej správy o tom, že straty vznikli za okolností, ktoré určujú nárok na náhradu nákladov a strát, je nutné predložiť relevantný daňový doklad o kúpe prípravkov. Nárok je možné uplatniť iba pri prípravkoch zakúpených pred vyhlásením opatrenia. Podrobné informácie nájdete na stránke (http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/zivotni-situace/nahrada-nakladu-a-ztrat-vzniklych-v.html).

Zdroj: www.svscr.cz

tento článok sme našli na:
https://www.pluska.sk/polovnictvo-rybarstvo/polovnictvo/aktuality/aktuality/april/v-cechach-budu-vyplacat-nahrady.html
149
8302