Presnosť streľby

Dátum zverejnenia: Pi, 06/09/2017 - 16:05

Základom úspešného lovu je presná streľba. Ak porovnáme počet vystrelených nábojov s počtom ulovenej zveri, prvý údaj je obyčajne oveľa vyšší. A keď sa nepodarí dohľadať zasiahnutú zver, vznikne nie len materiálna škoda, ale aj zver zbytočne trpí a uhynie. Neúspech streľby spôsobuje chybné zamierenie, alebo zlý technický stav zbrane, najmä jej zameriavacieho systému.

Poľovníci zväčša vedia takmer všetko o zveri, spôsoboch lovu a poznajú aj predpisy o držaní a nosení zbraní, ale práve o nich im chýbajú dôkladnejšie technické znalosti. Všimnite si preto aspoň niektoré hlavné príčiny, kvôli ktorým sa nám stane, že cieľ netrafíme.

 

Významné detaily

Pre presnosť streľby je mimoriadne významný vývrt hlavne. Streľbou a koróziou sa postupne znehodnocuje, avšak aj keď má puška výpadnú hlaveň, môže byť funkčná. Najdôležitejšie je totiž ústie hlavne a stupeň opotrebovania vývrtu, ktoré možno zistiť na terči podľa prierazového otvoru strely.

 

Strelcov vek

Zvyšovaním fyzického veku strelcov prináša zmenu fyziologických hodnôt oka. Strelci po štyridsiatke nedokážu ostro vidieť cieľnik, mušku a cieľ, preto sa odporúča, aby starší strelci používali zameriavacie ďalekohľady alebo kolimátory. Pri streľbe na pohyblivé ciele nie je vhodné väčšie ako štvornásobné zväčšenie. Niektorí poľovníci na tento účel používajú zameriavacie kolimátory, ktoré nezväčšujú obraz.

 

Aký ďalekohľad?

Zameriavacie ďalekohľady majú celý rad všeobecne známych výhod. Na upevnenie zameriavacích ďalekohľadov sa používajú rôzne konštrukcie montáží. Pre streľbu je dôležitá ich tuhosť a možnosť ďalekohľad opakovane upevniť do rovnakej polohy tak, aby sa zámerný bod neposunul. Odporúčame ďalekohľad čo najmenej demontovať a znova montovať. Ďalekohľad s násuvnou montážou je najvhodnejšie nedemontovať vôbec. Aj samotná konštrukcia zameriavacieho ďalekohľadu alebo kolimátora je zaťažená. Citlivým miestom ďalekohľadu je jeho objektív. Ak jeho tubus nie je dostatočne pevný, aj slabý náraz môže spôsobiť vychýlenie zámerného bodu.

 

Ako kontrolovať?

Pri výbere a kúpe zbrane je poľovník často odkázaný iba na serióznosť výrobcu. Napriek tomu aj ten, kto sa nepovažuje za odborníka, môže sám odhaliť chyby používanej zbrane a optiky: meraním a kontrolou. Nedostatky mechanických mieridiel a opotrebenie vývrtu hlavne možno overiť jednoducho-pohľadom na mušku, cieľnik a terč.

 

Optické komparátory

Pretože mnohí poľovníci nepoznajú optické komparátory, spomenieme aspoň niekoľko základných informácií. Sú to optické prístroje umožňujúce premietnuť bod zásahu do zorného poľa ďalekohľadu. Podľa konštrukcie sa delia na tri tipy:

-Komparátor s tyčkou do hlavne

-Komparátor na hlaveň

-Komparátor na mušku a cieľnik

Všetky tri tipy umožňujú kontrolu nastrelenie zameriavacieho ďalekohľadu a prípadnú korekciu bez streľby. Pomocou komparátoru možno odhaliť náhodný presun zámerného bodu ďalekohľadu a prípadne ho skorigovať do pôvodnej polohy.

 

ISBN 0231-8768 Poľovníctvo a rybárstvo 1997

616
11141