Nové i zabudnuté spôsoby lovu

Dátum zverejnenia: Ut, 06/13/2017 - 17:28

S cieľom zmierniť poľovnícky tlak na zver a na zvýšenie efektívnosti lovu sa v zahraničí overujú nové ale aj zabudnuté spôsoby lovu. Stručne si niektoré z nich opíšeme.

  1. Ťažiskový spôsob lovu - podstatou tohto spôsobu lovu je to, že sa loví zver intenzívne v lokalitách, kde by mohla spôsobiť najväčšie škody. V častiach revíru, kde škody nehrozia, sa neloví vôbec.

  2. Intervalový spôsob lovu – je zameraný na zníženie stresu spôsobeného poľovníkmi a zefektívnenie lovu. Ide o to, že v období lovu konkrétneho druhu zveri sa striedajú časy intenzívneho lovu s časmi úplného loveckého pokoja. Zver sa upokojí a zníži svoju ostražitosť. Týmto spôsobom docielime ľahšiu možnosť lovu.

  3. Nátlaková postriežka – sleduje ten istý cieľ ako predchádzajúci spôsob lovu. Princíp spočíva v tom, že sa robí na veľkej výmere s veľkým počtom strelcov(podľa potreby, 30-80). Strelci sa nachádzajú v posede, ktorého majú dobrý rozhľad. Posedy sa nachádzajú pri známych priechodoch zveri, kde je dobrý výstrel (napr. v redšom lese) v dostatočnej vzdialenosti od húštin. Vyplašená zver totiž z húštin vybieha v cvale, postupne spomaľuje a dáva možnosť strelcom vybrať si vhodného jedinca a pokojne naň zamieriť. Tento spôsob si však vyžaduje dokonalú prípravu a od strelcov vysokú odbornosť, disciplinovanosť, skúsenosti v posudzovaní zveri a streleckú zručnosť.


 

ISSN 0231-8768 Poľovníctvo a rybárstvo 1998


 

602
6510