Koľko zubov má medveď?

Dátum zverejnenia: Pi, 06/16/2017 - 11:45

Lebka medveďa predstavuje nie len trofej a poľovnícky zážitok, ale aj doklad zahrnutý informácieo danom jedincovi.Na otázku, ktorá je v názve článku sa nedá jednoznačne odpovedať. Jednoduchšie by sa námodpovedalo na otázku: Koľko zubov môže mať medveď? Celkový počet zubov by mal byť 42.V priebehu evolučného vývoja sa u všetkých druhov cicavcov ustálilo usporiadanie chrupu a vznikoltzv. chrupový vzorec, ktorý nájdeme v poľovníckych alebo zoologických príručkách. Aj napriek tomusa často vyskytujú abnormality - atavizmus a regresia.Atavizmus- ide o prípad nadpočetných zubov, ktoré majú v zubnom rade svoje oprávnené miesto alepočas evolučného vývoja úplne zanikli. Najznámejší prípad je u srnčej zveri, u ktorej sa vyskytujú očnézuby, ktoré sa u tohto druhu zveri zvyčajne nevyskytujú, Jedná sa však len o 2% jedincov.Regresia - ide o prípad, keď v porovnaní s chrupovým vzorcom nejaké zuby chýbajú. Tento jav môženastať v situácii, keď sú zuby zakrpatené, neprerazia ďasná alebo sa vôbec nevytvoria. S regresiou sastretávame aj u ľudí, keď sa určitému percentu nevyvinú posledné stoličky (tzv. zuby múdrosti). Je todôkazom toho, že evolučným vývojom človeka tieto zuby stratili svoju funkčnosť.

495
Hlasované
4966