Jelenia ruja

Dátum zverejnenia: So, 08/10/2019 - 12:17

Jelenia ruja začne už o pár týždňov a ochranári aj tento rok varujú vodičov, aby si v období mesiacov september a október dávali na cestách pozor.

Stret auta s jeleňom môže mať fatálne následky, preto je značenie popri cestách upozorňujúce na jelene opodstatnené.

 

Jelenia ruja má u nás mnoho podôb. Jej priebeh závisí od množstva zveri, počasia, intenzity vyrušovania v revíri ale aj od tlaku predátorov.

 

 

Práve počas jelenej ruje sa dá ku jeleňom najlepšie priblížiť a dajú sa krásne pozorovať. Pri pozorovaní je potrebné byť opatrný, aby sme jelene v ruji zbytočne neplašili. Preto by si turisti, hubári a všetci návštevníci prírody mali dávať na toto pozor. Jelene potrebujú svoj kľud a keby sme ich na rujovisku viackrát vyplašili, môže jeleň nakoniec rujovisko opustiť.

 

 

Je jeleň počas ruje nebezpečný ?

Jelene, ktoré žijú voľne v prírode sú plaché aj počas ruje. Sú oblbnuté hormónmi a v prípade šuchotania v húštine alebo pri praskaní vetvičiek pod nohami sa k vám môže jeleň priblížiť v domnienke, že ide o soka. V tomto období nie sú tak opatrní ako mimo ruje. Hneď, ako vás zavetrí alebo zbadá, ujde.

 

 

Jelenie ručanie

 

Keď jelene zacítia, že jelenice sú pripravené na párenie, ich telo začne produkovať hormóny, ktoré ich podnecujú k tomu, aby sa ozývali typickým ručaním.
 

713
3792