Zákony a vyhlášky

Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 72/2012 Z. z. a zákona č. 115/2013 Z. z.

SPK

Prílohy :

Stiahnúť tento súbor (Úplné znenie zákona.pdf) Úplné znenie zákona Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľ. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 72/2012 Z. z. a zákona č. 115/2013 Z. z.
Stiahnúť tento súbor (Úplné znenie zákona_rev.doc) Úplné znenie zákona Úplné znenie + revízia
Stiahnúť tento súbor (13-z115.pdf) 13 - z 115 115 ZÁKON z 30. apríla 2013
Stiahnúť tento súbor ([Prilohy123]200~.pdf) Prílohy 123 200 Príloha č.1,2,3 k zákonu č. 274/2009 Z. z.
Stiahnúť tento súbor (13-z489.pdf) 13-z489 489 vyhláška zo 16. decembra 2013
Stiahnúť tento súbor (vyhláška.pdf) Vyhláška MPSR 344 / 2009 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve (v znení č. 227/2010 Z. z., 125/2012 Z. z., 489/2013 Z. z.)
Stiahnúť tento súbor (priloha 08.pdf) Príloha 08 Príloha č. 08
Stiahnúť tento súbor (priloha 10.pdf) Príloha 10 Príloha č. 10
Stiahnúť tento súbor (priloha 11a.pdf) Príloha 11a Príloha č. 11a
Stiahnúť tento súbor (priloha 11b.pdf) Príloha 11b Príloha č. 11b
Stiahnúť tento súbor (priloha 11b.pdf) Príloha 12 Príloha č. 12
Stiahnúť tento súbor (priloha 11b.pdf) Príloha 14 Príloha č. 14
Stiahnúť tento súbor (priloha 11b.pdf) Príloha 15 Príloha č. 15
Stiahnúť tento súbor (priloha 11b.pdf) Príloha 16 Príloha č. 16
Stiahnúť tento súbor (priloha 11b.pdf) Príloha 25 Príloha č. 25
Stiahnúť tento súbor (priloha 11b.pdf) Príloha 28 Príloha č. 28
Stiahnúť tento súbor (priloha 11b.pdf) Príloha 29a Príloha č. 29a
Stiahnúť tento súbor (priloha 11b.pdf) Príloha 29b Príloha č. 29b
Stiahnúť tento súbor (priloha 11b.pdf) Príloha 29c Príloha č. 29c
Stiahnúť tento súbor (priloha 11b.pdf) Príloha 30 Príloha č. 30
Stiahnúť tento súbor (priloha 11b.pdf) Príloha 31a Príloha č. 31a
Stiahnúť tento súbor (priloha 11b.pdf) Príloha 31b Príloha č. 31b
Stiahnúť tento súbor (priloha 11b.pdf) Príloha 31c Príloha č. 31c
Stiahnúť tento súbor (priloha 11b.pdf) Príloha 32 Príloha č. 32
Stiahnúť tento súbor (priloha 11b.pdf) Príloha 33a Príloha č. 33a
Stiahnúť tento súbor (priloha 11b.pdf) Príloha 33b Príloha č. 33b
Stiahnúť tento súbor (priloha 11b.pdf) Príloha 34 Príloha č. 34
Stiahnúť tento súbor (priloha 11b.pdf) Príloha 36 Príloha č. 36
Stiahnúť tento súbor (priloha 11b.pdf) Príloha 37 Príloha č. 37
Stiahnúť tento súbor (priloha 11b.pdf) Vzorec 01 Vzorec č. 01
Stiahnúť tento súbor (priloha 11b.pdf) Vzorec 02 Vzorec č. 02
Stiahnúť tento súbor (priloha 11b.pdf) Obrázok 24 Obrázok č. 24
Stiahnúť tento súbor (priloha 11b.pdf) Obrázok 25 Obrázok č. 25
Stiahnúť tento súbor (Úplné znenie zákona_rev.doc) Vyhláška 344_2009 Vyhláška 344 / 2009 Z. z. MPSR ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve (v znení č. 227/2010 Z. z., 125/2012 Z. z., 489/2013 Z. z.)
Stiahnúť tento súbor (Úplné znenie zákona_rev.doc) Príloha 3 Príloha č. 03
Stiahnúť tento súbor (Úplné znenie zákona_rev.doc) Príloha 5 Príloha č. 05
Stiahnúť tento súbor (priloha8.xls) Príloha 8 Príloha č. 08
Stiahnúť tento súbor (priloha8.xls) Príloha 8 Príloha č. 08
Stiahnúť tento súbor (priloha8.xls) Príloha 10 Príloha č. 10
Stiahnúť tento súbor (Úplné znenie zákona_rev.doc) Príloha 34 Príloha č. 34
Stiahnúť tento súbor (Úplné znenie zákona_rev.doc) Príloha 34 - A1 Príloha č. 34 a 1
Stiahnúť tento súbor (Úplné znenie zákona_rev.doc) Príloha 34 - A2 Príloha č. 34 a 2
Stiahnúť tento súbor (Úplné znenie zákona_rev.doc) Príloha 35 Príloha č. 35
Stiahnúť tento súbor (Úplné znenie zákona_rev.doc) Príloha 35 a Príloha č. 35 a
Stiahnúť tento súbor (Úplné znenie zákona_rev.doc) Príloha 35 b Príloha č. 35 b
Stiahnúť tento súbor (Úplné znenie zákona_rev.doc) Vyhláška Ministerstva zmeny

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR schválilo novelizáciu vyhlášky

 

SPK

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR schválilo zmenu a doplnenie vyhlášky č. 344/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve. Materiál vyhlášky priložený.

Prílohy:

Stiahnúť tento súbor (vlastnymat.rtf) Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR Aktualizovaná vyhláška

 

Nariadenie vlády SR č. 352/2009 Z.z.

SPK

Nariadenie vlády SR č. 352/2009 Z.z. ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov živočíšneho pôvodu, mäsa z hydiny a domácich králikov, voľne žijúcej zveri a zveriny z nej

Prílohy:

Stiahnúť tento súbor (priloha 11b.pdf) Nariadenie vlády Nariadenie vlády SR č. 352/2009 Z.z.

 

Zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo 16. júna 2009

SPK

Zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo 16. júna 2009

Prílohy:

Stiahnúť tento súbor (priloha 11b.pdf) Zákon 274 2009 Zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Stiahnúť tento súbor (priloha 11b.pdf) Vyhláška MP SR Vyhláška MP SR č. 344/2009 Z.z.
Stiahnúť tento súbor (priloha 11b.pdf) Vyhláška MP SR Vyhláška MP SR č. 227/2010 Z.z

 

Súvisiace zákony

SPK

Prílohy:

Stiahnúť tento súbor (priloha 11b.pdf) Zákon_č. 326/200 Zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch
Stiahnúť tento súbor (priloha 11b.pdf) Zákon_č. 39/2007 Zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti
Stiahnúť tento súbor (priloha 11b.pdf) Zákon_č. 543/200 Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
Stiahnúť tento súbor (priloha 11b.pdf) Zákon_č. 190/200 Zákon č. 190/2003 Z.z. o zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Stiahnúť tento súbor (priloha 11b.pdf) Vyhláška MV č. 555 Vyhláška MV SR č. 555/2003 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 190/2003 Z.z. o zbraniach a strelive

 

ZDROJ: http://www.polovnickakomora.sk/spk/predpisy/zakon-vyhlaska.html