MO SRZ Čierna nad Tisou

IČO: 
Neznáme
Mesto: 
Čierna nad Tisou
Kraj: 
KOŠICKÝ
Adresa: 
Dukelských hrdinov 139
PSČ: 
076 43

Bez popisu

Revíry v organizácií

Číslo revíru:
4-1210-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Áno

Číslo revíru:
4-1760-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
4-2800-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Áno