Zolná

Číslo revíru: 
3-6170-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Zvolen
Organizácia: 
MsO SRZ Zvolen
Popis revíru: 

Potok Zolná od ústia do Slatiny po pramene.