Vydrica

Číslo revíru: 
1-1460-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Bratislava
Organizácia: 
MsO SRZ Bratislava 1
Popis revíru: 

Zohorský kanál od zaústenia do kanálu Malina po vyústenie z VN Centnúz. Lovná miera: lieň 30 cm.