Vojňanský potok

Číslo revíru: 
4-4070-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Kežmarok
Organizácia: 
MO SRZ Kežmarok
Popis revíru: 

Vojňanský potok od ústia po pramene. Lovná miera: pstruh potočný 27 cm, lipeň 30 cm.