VN Thurzov č. 1 a 2

Číslo revíru: 
4-3850-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Gelnica
Organizácia: 
MO SRZ Gelnica
Popis revíru: 

Vodná plocha nádrží (2 ha) pri meste Gelnica.