VN Nosice

Číslo revíru: 
3-5480-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Považská Bystrica
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
Rada SRZ Žilina
Popis revíru: 

Vodná plocha nádrže (488 ha) od priehradného telesa po sútok starého koryta a kanála Váhu na konci hrádze (Špic) v obci Orlové, s výnimkou samostatnej vodnej plochy VN Pod Dubovcom.Zákaz lovu z priehradného telesa vodnej stavby a jej funkčných objektov.