VN Môťová

Číslo revíru: 
3-5410-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Zvolen
Organizácia: 
MsO SRZ Zvolen
Popis revíru: 

Vodná plocha nádrže (58 ha) na toku Slatina pri meste Zvolen od hrádzového telesa po oceľovú lávku pre peších nad nádržou. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.