VN Ľuboreč

Číslo revíru: 
3-5360-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Lučenec
Organizácia: 
MsO SRZ Lučenec
Popis revíru: 

Vodná plocha nádrže (65,5 ha) medzi obcami Ľuboreč a Závada. Lovná miera: amur 70 cm.