VN Kráľová

Číslo revíru: 
2-4930-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Galanta
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
Rada SRZ Žilina
Popis revíru: 

Vodná plocha nádrže (1082 ha) pri obci Kráľová nad Váhom po cestný most pri obci Váhovce. Na tomto rybárskom revíri je vyhláškou č. 21/2009 vyhlásené Chránené vtáčie územie Kráľová. Zakázané činnosti na VN Kráľová: 1) Lov rýb z ostrovov /na vtáčom ostrove a na ostrovoch v hornej časti VN pri obci Váhovce/. 2) Stavať posedy a móla (štégy) po celej vodnej ploche nádrže a okolo ostrovov. 3) Kempovanie /parkovanie kempingových prívesov/ a stanovanie okolo celej vodnej nádrži. 4) Zákaz lovu rýb v priestore ZKŠ /Štrkopiesky/. 5) Vjazd motorovými vozidlami na návodnú stranu, korunu hrádze a na pätu hrádze v zmysle zákona § 55 ods. 1 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách. 6) Zákaz lovu z priehradného telesa vodnej stavby a jej funkčných objektov.