Uhlisko

Číslo revíru: 
4-3070-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Svidník
Organizácia: 
MO SRZ Giraltovce
Popis revíru: 

Potok Uhlisko od ústia pri obci Dubinné po pramene.