Turiec č. 1 (martin)

Číslo revíru: 
3-4430-6-1
Charakter vody: 
lososové lipňové s výskytom hlavátky
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Martin
Organizácia: 
MsO SRZ Martin
Popis revíru: 

Čiastkové povodie rieky Turiec od ústia do rieky Váh po cestný most v obci Moškovec. Úsek od ústia potoka Bystrička po koniec revíru v Moškovci sa nachádza v NPR. V úseku od ústia Turca do rieky Váh po most pod Partizánskym cintorínom v časti Martin - Priekopa platí režim chyť a pusť (CHAP).