Topľa č. 7

Číslo revíru: 
4-2870-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Bardejov
Organizácia: 
MO SRZ Bardejov
Popis revíru: 

Čiastkové povodie rieky Topľa od ústia potoka Večný pri obci Malcov po pramene a potok Večný od ústia po pramene.