Tisovník

Číslo revíru: 
3-4370-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Veľký Krtíš
Organizácia: 
MO SRZ Veľký Krtíš
Popis revíru: 

Potok Tisovník od cestného mosta v obci Slovenské Kľačany po pramene.