Súčanka

Číslo revíru: 
2-2730-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Trenčín
Organizácia: 
MsO SRZ Trenčín
Popis revíru: 

Potok Súčanka od ústia pri obci Skala po pramene. Prítoky Hlboké (2km), Nestora (2km), Závrská (3km), Cverenkársky (3km), Depšinský (2km) a Biely potok (1km) predstavujú chovnú časť revíru.