Štrkovisko Veľké Čunovo

Číslo revíru: 
1-1130-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Bratislava
Organizácia: 
MsO SRZ Bratislava 3
Popis revíru: 

Vodná plocha štrkoviska (15 ha) v obci Čunovo. Revír sa nachádza v PR Ostrovné lúčky so 4. stupňom ochrany prírody - zákaz vjazdu a státia s motorovým vozidlom, zákaz táborenia, stanovania, bivakovania, kladenia ohňa. Zákaz voľného pohybu psov. Zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15.3. do 14.5.! Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Z dôvodu ochrany európskych významných biotopov a chránených druhov rastlín a živočíchov: a) zákaz vstupu a lov rýb z ostrova celoročne, b) v úseku vyznačenom betónovými ihlanmi (s textom zákaz vstupu) zákaz vstupu a lovu rýb od 15.3. do 31.5., c) v úseku vyznačenom betónovými ihlanmi (s textom SRZ) zákaz vstupu a lovu rýb celoročne.