Štrkovisko Párnica

Číslo revíru: 
3-4170-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Dolný Kubín
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MO SRZ Dolný Kubín
Popis revíru: 

Vodná plocha štrkoviska (17,3 ha) pozostávajúceho zo 17 vodných plôch pri obci Párnica - Záhrabovo. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, pstruh dúhový 30 cm, sivoň 30 cm, lipeň 35 cm, jalec hlavatý 30 cm, jalec maloústy 30 cm.