Štrkovisko Kňaz – Malé Leváre

Číslo revíru: 
1-0970-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Malacky
Organizácia: 
MO SRZ Malé Leváre - Veľké Leváre
Popis revíru: 

Vodná plocha štrkoviska (3 ha) v obci Čunovo. Revír sa nachádza v chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy s II. stupňom ochrany - zákaz vjazdu a státia smotorovým vozidlom. Zákaz lovu všetkých rýb od 15.3. do 14.5.! Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.