Štrkovisko Čilistov

Číslo revíru: 
2-3120-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Dunajská Streda