Štiavnica č.1 (lipt. mikuláš)

Číslo revíru: 
3-3990-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Liptovský Mikuláš
Organizácia: 
MsO SRZ Liptovský Mikuláš
Popis revíru: 

Potok Štiavnica od ústia do Váhu pri obci Uhorská Ves po cestný most pred Stanišovskou dolinou. Lovná miera: lipeň 32 cm, pstruh potočný 28 cm.