Stežná

Číslo revíru: 
4-2440-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Snina
Organizácia: 
MO SRZ Snina
Popis revíru: 

Potok Stežná od ústia v obci Ubľa po pramene.