Spojovací kanál Cergát – Váh

Číslo revíru: 
2-2670-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Nové Zámky
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MsO SRZ Nové Zámky
Popis revíru: 

Spojovací kanál medzi Cergátom č.2 a Váhom. Lovná miera: lieň 30 cm.