Sobranecký potok č. 1

Číslo revíru: 
4-2380-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Sobrance
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MsO SRZ Michalovce
Popis revíru: 

Sobranecký potok od ústia po mesto Sobrance.