Skalisko

Číslo revíru: 
3-3710-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Detva
Organizácia: 
MsO SRZ Zvolen
Popis revíru: 

Potok Skalisko od ústia do rieky Slatina v lokalite Slanec po pramene (mimo VN Skalisko).