Selecký potok

Číslo revíru: 
2-2630-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Trenčín
Organizácia: 
MsO SRZ Trenčín
Popis revíru: 

Selecký potok od cestného mosta pri obci Veľké Stankovce po pramene. Hankov potok predstavuje chovnú časť revíru.